۱۰ خرداد ۱۴۰۲

در دپارتمان آموزش مجموعه ی سپهر طب پارسیان با توجه به نیازسنجی از پزشکان گرامی ، و با هدف آموزش کاربردی موضوعات مختلف در حوزه ی تکنیک های موضعی درمان چاقی ، و افزایش مهارت پزشکان شرکت کننده در این دوره ها که هم بصورت غیر حضوری و اجرای وبینارها و هم بصورت حضوری برنامه ریزی و اجرا می گردد ، خدمتی نوین را در حوزه ی آموزش و توانمند سازی پزشکان محترم برای راه اندازی اقتصادی و هدفمند مراکز درمان چاقی در سراسر کشور به انجام رسانیم.

تمامی حقوق متعلق است به شرکت سپهر طب پارسیان

There are no products
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷